Natuurbeheer door de schapen

Natuurbeheer door de schapen

De schapen worden naast optredens ook ingezet om delen van een landschap te begrazen, hier door krijg je natuurbeheer zonder landbouwmachines of iets in die zin=waardoor je een hogere natuurwaarde krijgt. Meer biodiversiteit, meer soorten planten, dieren en micro organismen. Wij gebruiken geen herdershond omdat dit werkt vanuit dreiging (de schapen zien een hond als een roofdier). Omdat de kudde veel oudere, ervaren dieren heeft, zijn ze gewend om leiding van de herder prima uit te voeren.

Natuurbeheer op het wechelerveld.

Voor de stichting IJssellandschap voert onze kudde begrazing uit op een deel van de heide van het Wechelerveld. De schapen staan er een keer of 4 per jaar een week of langer om er voor te zorgen dat de heide open blijft. De schapen eten de grassen, de opschietende boompjes, verwijderen de eikels. Maar ook maken zij wildpaadjes, waarlangs ze zaden verspreiden van diverse kruiden waaronder de blauwe gentiaan, die op deze hei groeit.

Voor de schapen is het wel een soort vastenperiode, de grassen zijn minder rijk aan eiwit en mineralen. Vandaar dat er een mineralen emmer staat waar de kudde naar behoefte mineralen en vitaminen vindt. Verder worden ze ook iets bijgevoederd, omdat ze anders vermageren.

Met de stichting IJssellandschap is afgesproken dat vooral in de periode dat de gentianen opkomen, de schapen niet op het terrein komen. Vaker wordt met drukbegrazing gewerkt, de wijze waarop deze kudde het natuurbeheer doet, is iets minder druk (intensief), maar dan iets langer. Verder worden wel vaker wandelingen gemaakt waarbij de schapen eikels op andere delen van de heide opeten.

Werkt verschraling door schapen? Ja, naast dat zaailingen van bomen worden aangevreten of uitgerukt worden en eikels worden geraapt, was er rechts van het hek aan de kant van de Wechelerweg een stuk onkruid dat welig tierde. Dat kwam omdat in de tijd dat dit terrein nog militair oefenterrein was, op die plek de toiletten (latrines) stonden. Deze grond was dan ook rijk geworden van alle mest. Er groeit nog weinig heide, maar na enkele jaren dat deze kudde er semi-drukbegrazing uitvoert, groeit het onkruid nauwelijks meer,  zelfs wanneer de schapen er een paar maanden niet zijn geweest.